Ako to prebieha?

V Slovenskej republike upravuje vykonávanie potratu zákon. Ilegálna interrupcia je trestný čin a trestá sa 2-8 rokmi odňatia slobody. 

Podľa zákona sú povolené potraty do 12. týždňa tehotenstva a konkrétne iba také, ktoré sú vykonané v zdravotníckom zariadení (zákon 73/1986 Zb. a vyhláška MZ SR č. 74/1986 a zákon č. 345/2009 Z. z.)

Domáce alebo chemické potraty (t.j. také, ktoré sú vyvolané tabletami, ktoré sú v SR nelegálne a ich distribúcia porušuje zákon o liekoch, čo je trestný čin) sú nelegálne a sú postihnuteľné podľa trestného zákona (viď zatknutie distribútorky týchto tabliet).

Umelé ukočenie tehotenstva (umelý potrat) je chirurgický zákrok, ktorým sa ukončuje tehotenstvo, a teda aj život v maternici sa vyvíjajúceho človeka v štádiu embrya, respektíve plodu.

V priebehu šiestich mesiacov sa nesmie matka podrobiť viac ako jednému potratu. V dohodnutý deň sa ráno matka prihlási v nemocnici, kde je podrobená potrebným vyšetreniam. Samotný potrat trvá približne 2 – 5 minút. Vykonáva ho lekár – gynekológ, ktorý má k dispozícii jednu až dve zdravotné sestry, súčasťou tímu je anestéziológ a jeho zdravotná sestra. Matka je počas potratu v anestéze, teda je uspatá.

Potrat sa vykonáva ako štandardný medicínsky zákrok, o všetkých rizikách je lekár povinný matku pri konzultácii vopred informovať.

Typy legálnych potratov v SR v medicínskych zariadeniach:

  • podtlaková metóda (do 8. týždňa tehotenstva) – ide o podtlakové vysatie obsahu maternice pomocou trubice napojenej na vysávací prístroj. Cez roztiahnuté maternicové hrdlo sa do maternice vsunie plastická trubička s ostrým hrotom. Je pripojená na silnú vývevu, podobnú vysávaču, ktorá však má 29-krát silnejší výkon. Výveva vysaje dieťa do vonkajšej nádoby.

  • výškrab dutiny maternice – kyretáž (do 12. týždňa tehotenstva) – lekár musí postupne rozšíriť hrdlo maternice kovovými dilatátormi natoľko, aby mohol vsunúť do maternice príslušné nástroje – kyretu a potratové kliešte, ktorými roztrhá dieťa.

    Tento zákrok sa robí v celkovej anestézii, matka je v stave narkózy. Lekár dokončenie zákroku overí revíziou dutiny maternice a tiež ultrazvukovým vyšetrením. Práca s kyretou nesie so sebou určité riziká. Kyretáž je takpovediac práca naslepo. Lekár pracuje iba pomocou hmatu, s veľkou opatrnosťou, aby neperforoval silne krvou a žliazkami presiaknutú stenu maternice. Pri jej poškodení môže dôjsť ku krvácaniu do brušnej dutiny, k infekcii, či iným komplikáciám.

Pre ilustráciu uvádzame ilustračné (!) video umelého potratu v prvom trimestri www.abortionprocedures.com

 
Informácie o štádiách a popisoch tehotenstva v jednotlivých týždňoch vývoja dieťaťa je možné pozrieť na tehotenstvo.rodinka.sk
 

Dozvieš sa tu, že 

  • srdce začína dieťaťu biť 22 deň od počatia,
  • základy celej nervovej sústavy sú položené na 20. deň od počatia,
  • v 5. týždni sa začínajú formovať ruky, nohy a uši,
  • v 7. týždni je možné prístrojmi zaregistrovať mozgovú činnosť, 
  • 8 týždňov od počatia má dieťa 3 cm a vyvinuté všetky vnútorné orgány, hýbe rukami a nohami,
  • v 11. a 12. týždni si cmúľa prst, vdychuje plodovú vodu,