Lepšie riešenia situácie

Nikto nepovažuje umelý potrat za dobré riešenie, vždy existujú lepšie alternatívy.
Aj v ťažkých životných situáciách, keď
 • ťa opustil otec dieťaťa alebo sa tým vyhráža,
 • máš zlú finančnú situáciu,
 • bojíš sa, čo povedia rodičia a okolie,
 • nemáš dokončenú školu,
 • dieťa ti nesedí do životných plánov,
 • si neplánovala ďalšie dieťa, 
 • chceš uprednostniť kariéru,
 • dieťa bolo počaté po znásilnení…
sú na Slovensku desiatky ubytovacích zariadení ako aj organizácie (viď nižšie), ktoré pomáhajú matkám tlačeným do potratu najrôznejšími okolnosťami, aby si mohli dieťa nechať a postaviť sa na vlastné nohy. Niekedy stačí pohľad a pomoc od niekoho iného, kto situáciu vidí z iného uhla pohľadu a aj na „nezvládnuteľné“ situácie sa nájde riešenie. 

Prijatie počatého dieťaťa je prirodzenou alternatívou k potratu; prirodzene, prináša do života zmeny, no mamy, ktoré si dieťa nechali, hovoria, že urobili správne rozhodnutie.

 

Pomáhajúce organizácie podávajú tehotným matkám pomocnú ruku – prakticky (finančne a materiálne) ako aj odborným poradenstvom:

 • psychologickým a podporným, 
 • sociálnym (pomoc pri zorientovaní sa v štátnej sociálnej sieti – pozri TU),
 • pomocou s núdzovým ubytovaním,
 • konzultáciami s odborníkmi – gynekológom, sociálnym pracovníkom, psychológom, duchovným, krízovým pracovníkom z azylového domu…
 • konzultáciami v prípade zvažovania utajeného pôrodu a náhradnej rodinnej starostlivosti či adopcie, kedy sa zdanlivo neriešiteľná situácia vyrieši tak, že matke nehrozia zdravotné-fyzické a psychické následky a dieťa dostane šancu žiť sťastný život.

Aké máš možnosti, ak si dieťa nechceš/nemôžeš nechať?

Je riešením situácie, ktoré znamená ochranu matky pred potratom a jeho následkami (zdravotné-fyzické psychické), prežitie dieťaťa a radosť adoptívnych rodičov z vytúženého dieťaťa (počty neplodných párov, ktoré nemôžu mať dieťa a čakajú na adopciu, stúpajú). Hlavným dôvodom na dlhé čakanie na dieťa v adopčných poradovníkoch je nedostatok detí, ktoré by bolo možné adoptovať. 

Jednou z obáv matiek uvažujúcich o adopcii je, či dieťa bude šťastné a či sa dostane do dobrej rodiny. Adopčný systém je v tomto smere veľmi dobrý – adoptívni rodičia musia spĺňať predpísané kritériá, musia absolvovať prípravu na osvojenie, sú preverení úradom práce, psychológom aj súdom.

Ak si matka zvolí adopciu, po pôrode podpíše súhlas s adopciou a dieťa je následne pomerne rýchlo osvojené novými rodičmi.

Ak sa matka nechce po pôrode vzdať svojho dieťaťa, no nemôže sa o neho postarať, sú tu možnosti, aby sa o dieťa staral niekto iný, kým sa životná situácia matky nezlepší. Do úvahy prichádza najmä náhradná osobná starostlivosť, a to najmä príbuzným dieťaťa, alebo jeho blízkou osobou. Možná je aj pestúnska starostlivosť, ktorá sa v mnohom podobá adopcii, avšak je chápaná ako dočasné riešenie, kým sa dieťa bude môcť vrátiť späť k svojej rodine. Počas trvania pestúnskej starostlivosti zostávajú biologickí rodičia jeho zákonnými rodičmi a majú právo sa s dieťaťom stretať.
Niekedy sa matka rozhodne tehotenstvo tajiť a porodí potajomky doma. Toto riešenie je nebezpečné pre matku aj dieťa, lepším riešením je utajený pôrod. Pri ňom matka požiada o utajenie svojej osoby v súvislosti s pôrodom. Pôrod normálne prebehne v nemocnici pod dohľadom lekárov, zdravotná dokumentácia je však vedená oddelene (nezapisuje sa do zdravotnej dokumentácie matky ani dieťaťa) a spolu s identifikáciou matky je zapečatená, odoslaná do archívu Ministerstva zdravotníctva SR a nie je možné do nej nahliadať. Ani zdravotnícky personál nie je informovaný o identite matky. Utajený pôrod je možný aj mimo bydliska matky.

Matka má šesť týždňov na to, aby svoje rozhodnutie zmenila, potom môže byť dieťa adoptované.
Treťou možnosťou je odloženie dieťaťa do verejne prístupného inkubátora nazývaného aj hniezdo záchrany. Táto možnosť je najmenej vhodná, pretože matka spravidla porodí bez lekárskeho dohľadu, čo môže byť nebezpečné pre ňu aj pre dieťa. 
Odloženie dieťaťa je vo všeobecnosti trestným činom, no ak je dieťa odložené do verejne prístupného inkubátora, o trestný čin nejde.

Organizácie pomáhajúce tehotným matkám

Zachráňme životy – je niečo ako Dobrý anjel, avšak tento projekt materiálne pomáha vyslovene tehotným matkám v núdzi. Donori prispievajú na pomoc konkrétnej mame s dieťaťom/deťmi v núdzi a krízové centrum, kde sú umiestnení, túto finančnú pomoc používa na pokrytie ich životných potrieb. Je to systém finančnej pomoci na záchranu počatého dieťaťa a pomoci jeho matke. Činnosť  realizuje v spolupráci s takmer 30 organizáciami a krízovými centrami po celom Slovensku, ktoré odborne pracujú s tehotnými matkami, matkami s deťmi v núdzi.
Projekt je súčasne darcovským systémom pre tých, ktorí chcú finančne pomáhať matkám v núdzi. Realizuje ho Fórum života, o.z., Heydukova 14, Bratislava; Kontakty: 0911 756 026, info@zachranmezivoty.sk, www.zachranmezivoty.sk
 
Poradňa ALEXIS je určená pre matky, dievčatá, ale aj mužov, všetkých, ktorí
 • uvažujú o umelom potrate,
 • trápi ich tehotenstvo, na ktoré neboli pripravení,
 • trápia ich nejasné výsledky vyšetrení v tehotenstve,
 • trápia ich rodinné a vzťahové problémy po zistení tehotenstva,
 • prekonali umelý alebo spontánny potrat a nesú si z toho následky, vrátane popotratového syndrómu.

Kontakty: 0911 350 200 (pre neplánovane tehotné osoby/páry), 0917 350 200 (pre osoby po spontánnom alebo umelom potrate), poradna@alexisporadna.sk, www.alexisporadna.sk

Kmotričky.sk je mentorský aj finančne-podporný projekt, ktorý pomáha deťom a ich mamám žiť spoločný život.
Kontakty: o.z. Šanca pre nechcených, Fedákova 5, 841 02 Bratislava; 02/6446 1234; info@kmotricky.sk www.kmotricky.sk
 
Kontaktné infocentrum FEMINA sa nachádza priamo v areáli nemocnice v Leviciach, ktoré sú najpotratovejším okresom Slovenska. FEMINA je určená tým najohrozenejším matkám, ktoré sa ocitnú v nečakanom tehotenstve, ženám týraným a zneužívaným.
Kontakty: 
femina@forumzivota.sk, 0903 983 983, Ulica SNP 19, Levice (v budove polikliniky, bočný vchod, prvé dvere vľavo), otvorené: každý pracovný deň 7.30-12.00
 

Áno pre život n.o. poskytuje pomoc dievčatám, ženám a matkám s deťmi, ktoré

 • sa nachádzajú v krízových životných situáciách kvôli tehotenstvu,
 • ostali bez partnera a podpory rodiny,
 • nemajú dostatok finančných prostriedkov a bývanie,
 • potrebovali utajiť tehotenstvo pred okolím,
 • sú obeťami domáceho násilia.

Kontakty: Bezplatná LINKA POMOCI – 0800 12 00 24 (nonstop),  apz@nextra.sk, www.anoprezivot.sk, Farská 543/2, Rajecké Teplice

Ráchelina vinica, Nádej pre zranených potratom – je tu pre ľudí trpiacich následkami potratu, ktorý natrvalo poznačí život matky, otca, príbuzných i lekárov. Projekt ponúka víkendový program Ráchelina vinica zameraný na emocionálne, duševné i duchovné uzdravenie. Ráchel je projekt Diecézneho pastoračného centra pre rodinu BB diecézy.
Kontakty: 0911 911 794, rachel@rodinabb.sk, rachel.rodinabb.sk Kapitulská 21, Banská Bystrica
 
Tóbi poskytuje poradenstvo a praktickú pomoc rodičom pri pochovávaní potratených detí.
Kontakty: 0915 214 915 polonova.m@gmail.com, oz-tobi.webnode.sk, Prestavlky 107, Hliník nad Hronom
 
Family Garden je poradenské centrum pre rodiny, ktoré sa zameriava na prevenciu a pomoc snúbencom, manželom, rodinám i jednotlivcom.
Kontakty: 0903 821 321, bratislava@familygarden.skwww.familygarden.sk, Miletičova 7, Bratislava
 
Zastolom.sk prináša zaujímavé články o rodine, manželstve, výchove detí, krízach, problémoch… Sú tu uvedené aj zoznamy odporúčaných psychológov, psychiatrov, manželských a rodinných poradcov z rôznych miest Slovenska.
www.zastolom.sk/pomoc
 
Centrum pomoci pre rodinu pomáha rodinám riešiť a zvládať náročné životné situácie. Je podporou pre rodiny, aby tvorili láskavý a bezpečný domov pre svoje deti.
Kontakty: 0948 020 412, cppr@cppr.sk, www.cppr.sk, Štefánikova 46, Trnava
 
Zachráňme Kukulíka je lokálna sieť pomoci tehotnej matke, do ktorej je zapojených viacero organizácií pôsobiacich v Banskej Bystrici. Kontakty na jednotlivé organizácie ponúkajúce pomoc je možné nájsť na web stránke. Cieľom projektu je
 • vytvárať na území mesta Banská Bystrica priestor na ochranu dieťaťa počas tehotenstva,
 • skombinovať služby poskytujúce ubytovanie, materiálnu pomoc so sociálno-poradenskými, psychologickými a terapeutickými službami
 • chrániť každé dieťa pred stratou rodiny.

Kontakty: navratbb@navrat.sk, 0918 653 817, mestorodiny.sk

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar je najstaršou a najväčšou mimovládnou organizáciou pôsobiacou v oblasti náhradnej starostlivosti a pomoci krízovým rodinám. Zameriava sa na podporu detí v detských domovoch, na prácu s ohrozenou rodinou, vzdelávanie a sprevádzanie náhradných rodín a pomoc mladým dospelým po odchode z detského domova. Svoju víziu „…aby každé dieťa malo rodinu“ prakticky a odborne presadzuje už 30 rokov.
Kontakty: Úsmev ako dar, Ševčenkova 21, Bratislava, 02/638 15 209, info@usmev.sk, www.usmev.sk, Špecializovaná sociálna poradňa: 0948 620 424, vozarova@usmev.sk

Dom pokoja je projektom na záchranu počatého života – realizovaný od roku 2004   v Lúke nad Váhom pri Piešťanoch, ktorého realizátorom je piešťanská  pobočka Katolíckej jednoty Slovenska. Dielo  slúžiť ženám,  ktoré čakajú dieťatko a nie je im umožnené ho donosiť v prostredí v ktorom sa nachádzajú. V Dome pokoja nájde šesť takýchto trpiacich  tehotných žien príbytok na preklenutie doby 6-12 mesiacov. Poskytne sa  im všestranná pomoc po telesnej i duchovnej stránke, aby sa mohli vrátiť späť do rodiny i do spoločnosti. www.dompokoja.sk 0903 971 864, anmatasova@gmail.com