Zdravotné riziká

Aké sú zdravotné riziká potratu?

Každá operácia prináša aj určité riziká. Rovnako aj umelý potrat môže skončiť potenciálnymi problémami – počas neho ako aj krátko po jeho vykonaní alebo až po dlhšom čase. Matka môže mať po umelom potrate bolesti a mierne krvácať.

K možným problémom po absolvovaní potratu patria:

 • neplodnosť,
 • zvýšené riziko rakoviny prsníka,
 • predčasné pôrody a samovoľné potraty,
 • zvýšené riziko mimomaternicového tehotenstva,
 • poškodenie maternice a s tým súvisiace problémy s ďalším tehotenstvom (jazvy po čistení maternice kovovými nástrojmi môžu komplikovať ďalším deťom uhniezdenie v maternici),
 • poškodenie krčka maternice (môže spôsobiť problémy s udržaním ďalšieho tehotenstva),
 • zákrok môže pri komplikáciách vyústiť až do nečakanej operácie, výnimočne aj v nutnosť odstránenia maternice kvôli záchrane matky,
 • infekciu maternice,
 • zápaly vajcovodov a vaječníkov,
 • silné krvácanie,
 • poranenie okolitých orgánov,
 • zriedkavý šokový stav,
 • zápaly, zrasty ako následok ponechania častí placenty alebo dieťaťa v maternici,
 • ťažké poruchy menštruačného cyklu,
 • potreba opakovaného dočistenia maternice kyretou,
V ojedinelých prípadoch, najmä pri včasnom tehotenstve, nemusí dôjsť napriek vykonanému zákroku k ukončeniu tehotenstva a dieťa zostane v maternici, kde sa ďalej vyvíja.
Preto je potrebné, aby bolo po 7 dňoch od zákroku vykonané sonografické vyšetrenie, ktorým sa potvrdí, že tehotenstvo bolo definitívne ukončené. Uvedené vyšetrenie nie je uhradené z verejného zdravotného poistenia a v plnej výške ho uhrádza žena, u ktorej bolo vykonané umelé prerušenie tehotenstva.