Jedna z… (štatistiky)

Národné centrum zdravotníckych informácií každoročne zverejňuje štatistiky týkajúce sa potratov. Trend počtu umelých interrupcií je klesajúci, stúpajú však spontánne potraty. Umelým ukončením tehotenstva bolo v roku 2016 ukončených 21% tehotenstiev. 

Nižšie uvedený graf jasne ukazuje, že zmeny zákonov majú zásadný vplyv na počet potratov. [zdroj]

 

Počty umelých potratov za posledné roky:

rok

Počet umelých potratov

Počet spontánnych potratov

2016

6494

5892

2015

7004

5584

2014

7501

5042

2013

7999

5248

 

Štatisticky umelý potrat najčastejšie podstupujú matky s dvomi deťmi (29.8% v r. 2016). Z tejto skupiny sú to najčastejšie matky vo veku 30 – 34 rokov (521 umelých potratov) a 35 – 39 rokov (562 umelých potratov).

Umelý potrat najčastejšie podstúpili matky z Banskobystrického (1215 potratov), Nitrianskeho a Košického kraja.

Z hľadiska rodinného stavu boli najčastejšími žiadateľkami o umelý potrat slobodné matky (50.85%). Podrobné informácie možno nájsť na www.nczisk.sk (detaily o potratoch v SR 2016 tu)

[zdroj nczisk.sk]