Zdravotné prekážky pre potrat

Ktoré ženy nemôžu ísť na potrat?

Vyhláška 74/1986 Z.z.., ktorou sa vykonáva zákon č.73/1986 Z.z. o umelej interrupcii (zmena: 98/1995 Z.z.) obmedzuje vykonanie umelého potratu nasledovne:
§ 1 (1) Zdravotnou prekážkou (kontraindikáciou), pre ktorú na žiadosť ženy nemožno ukončiť tehotenstvo je:
a) zdravotný stav ženy, ktorý podstatne zvyšuje zdravotné riziko spojené s umelým potratom,
b) umelý potrat, od ktorého neuplynulo šesť mesiacov.

(2) Pri zdravotnej prekážke uvedenej v písmene b) možno umelo ukončiť tehotenstvo, ak
a) matka už dvakrát rodila,
b) dovŕšila 35 rokov veku,
c) je dôvodné podozrenie, že matka otehotnela v dôsledku trestného činu, ktorý bol na nej spáchaný.